Naše názory
Názor Daniela Kunce na případný plošný zákaz kouření v restauracích

Názor Daniela Kunce na případný plošný zákaz kouření v restauracích

K odpovědi na tuto anketu jsem se přihlásil coby bývalý kuřák. A víte, kde jsem začal kouřit? Ano, tušíte správně, samozřejmě v hospodě. Zálibu v kouření jsem našel v době studia na vysoké škole, ovšem z průzkumů víme, že s kouřením Češi bohužel často začínají ještě v mnohem nižším věku. Právě v restauracích, v klubech,...
Pojďme vyřešit hazard celopražsky

Pojďme vyřešit hazard celopražsky

Na svém jednání 18. června neschválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy vyhlášku, která měla omezit hazard na základě podnětů z městských částí. Projednávání se přesunuje až na září, zřejmě ovšem bude nahrazena úplně novou koncepcí. Dobrá zpráva je, že se otevírá podle všeho cesta k razantnímu celoměstskému řešení již ve velmi dohledné době. Rada naší městské...
Domníváte se, že MČ Praha 4 potřebuje Dům pro seniory?

Domníváte se, že MČ Praha 4 potřebuje Dům pro seniory?

Ano, rozhodně potřebuje. Stejně tak potřebuje i další zařízení pro seniory, např. pro seniory s Alzheimerovou nemocí nebo s psychiatrickou diagnózou. Míst v takových zařízeních je stále málo a vzhledem ke stárnutí populace je nutné jejich počet zvyšovat pro ty z nás, o které již není možné pečovat v domácím prostředí.
Jak hodnotíte zapojení městské části a hl. m. Prahy při povodních?

Jak hodnotíte zapojení městské části a hl. m. Prahy při povodních?

Povodeň se letos z předpovědí sice dala tušit, ale přesto nekompromisně udeřila. Pro milovníky romantiky, přírody i vzrušení poskytla nezvyklou událost. Vidět Vltavu nebo Botič, kterým se valí malá Vltava je výjimečné. Horší situaci však zažívali a ještě pociťují vyplavení, kterým výrazně poničila, co tvořili řadu let.
Je rozšiřování Městského kamerového systému správným krokem v boji proti pouliční kriminalitě?

Je rozšiřování Městského kamerového systému správným krokem v boji proti pouliční kriminalitě?

Kvalitní a dobře obsluhovaný kamerový systém je významným pomocníkem policie k zajišťování bezpečnosti občanů i k ochraně jejich majetku. Snadno zranitelné skupiny jako jsou ženy, děti, senioři i nemocní jej rozhodně uvítají i na dalších místech.