Sociální, zdravotní a rodinná politika a evropské fondy, to jsou kompetence zástupkyně starosty Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ). Na první pohled by se mohlo zdát, že to nejsou příliš náročné oblasti, ale především v sociální sféře jde o nekonečnou práci.

Začněme náš rozhovor otázkou na využívání evropských dotací. Jak moc je v tomto směru Praha 4 úspěšná?
Mohu hodnotit úspěšnost jen za dobu, kdy jsem na radnici, a za toto období se už povedla řada věcí. V minulém roce jsme ve spolupráci s kolegy z investic dotáhli a administrativně i účetně dokončili projekty na zateplení čtyř školských objektů a také první dodávku kompostérů. Zároveň jsme uspěli s našimi novými žádostmi, se žádostí o dotaci na zateplení mateřské školy Fillova a získali jsme finance na v pořadí druhý projekt na kompostéry pro občany Prahy 4. Letos jsme v rámci programu sni-
žování energetické náročnosti našich budov podali další čtyři projekty na Státní fond životního prostředí (SFŽP), konkrétně se jedná o MŠ K Podjezdu, Družstevní ochoz, Spořilovská a ZŠ Na Planině. Nyní čekáme na vyhodnocení. Dále jsme na Ministerstvo školství podali žádost o dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), jehož zpracování nejenom podpoří rozvoj a spolupráci ve vzdělávání v naší městské části, ale je i předpokladem pro další projekty v oblasti školství. Zatím byla vyhodnocena formální i věcná správnost projektu a v obou jsme úspěšně prošli. Pokud získáte z SFŽP kladnou odpověď, kdy se začnou budovy zateplovat? Bývá zvykem vysoutěžit stavební firmy co nejdříve, aby práce mohly proběhnout
přes prázdniny a nebyla stavebním ruchem narušena školní výuka. Nicméně zatím nemáme od SFŽP stanovisko. S tímto typem projektů jsou ale v městské části zkušenosti, tak nepředpokládám komplikace, i kdyby rozhodnutí padlo později.

Zmínila jste také projekt kompostérů. Měli o ně občané ve druhé etapě stejný zájem jako při první nabídce?
Řekla bych, že zájem byl velký a uplatnilo se všech 350 kompostérů. Po mírně vlažném začátku přišla vlna zájmu. Byli i žadatelé, kterým jsme nemohli vyhovět, protože nesplnili základní kritéria – neměli trvalý pobyt na území MČ Praha 4 nebo
chtěli kompostéry umístit na svoje chalupy a chaty. Zbývá nám nyní předat už jen pár kompostérů a doladit povinné administrativní náležitosti vůči poskytovali dotace.

Vaší druhou velkou svěřenou oblastí je sociální, zdravotní a rodinná politika. Co se na tomto poli za několik posledních měsíců odehrálo?
Na takto jednoduše položenou otázku je docela složitá odpověď, vždyť tyto oblasti zahrnují celou škálu činností a služeb. Řadu z nich jsme povinni zajišťovat ze zákona, jako například oblast sociálně právní ochrany dětí, a jsou vykonávány sociálním odborem našeho úřadu. Služby dle zákona o sociálních službách jsou zabezpečovány různými poskytovateli z řad neziskových nebo církevních organizací, některé služby zajišťuje náš Ústav sociálních služeb. Základem při řešení různých
životních situací je dostatek relevantních a dostupných informací, proto nyní připravujeme aktualizaci již dříve vydaného katalogu sociálních a prorodinných služeb na území Prahy 4. Zájemcům poskytne ucelené informace v elektronické i papírové podobě.
Z dalších aktivit bych ráda zmínila projekt mapování bezbariérovosti objektů, do kterého jsme se zapojili
již v loňském roce na podnět a s pomocí příspěvku hlavního města a nyní chystáme další fázi. Cílem je zprostředkovat občanům aktuální informace o možnostech bezbariérového pohybu ve městě podle jednotné metodiky Pražské organizace vozíčkářů. V první etapě jsme zmapovali bezbariérovost vybraných objektů v Praze 4 sloužících veřejnosti, jako jsou informační centra městské
části, zařízení zdravotních a sociálních služeb nebo některé kulturní objekty. Tyto údaje se budou hodit osobám se sníženou pohyblivostí, lidem používajícím vozík nebo berle, stejně jako maminkám s kočárky.
Na mapování by pak mělo navázat odstraňování zjištěných bariér.

Se sociální oblastí také úzce souvisí otázka bydlení. Co je zde nového?
V nedávné době vláda přijala Koncepci sociálního bydlení, která se věnuje vybudování systému dostupných sociálních bytů, vymezuje role obcí a státu a vysvětluje vazbu na sociální služby. Cílovou skupinou systému sociálního bydlení budou
lidé v bytové nouzi, hlavně rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitelé s dětmi, senioři, lidé, kteří vyšli z dětských domovů, osoby žijící trvale na ubytovnách nebo lidé bez domova. Koncepce počítá se třemi stupni bydlení, takzvaným krizovým
bydlením určeným pro akutní případy, sociálním bydlením jako mezistupněm a dostupným bydlením, které se již nejvíce podobá tomu klasickému, běžnému bytu. Na základě koncepce bude vypracován návrh zákona, který by měl být účinný od roku 2017. Ze zákona budou pro obce vyplývat i určité povinnosti, na které se již dnes musíme připravovat. Velkou výzvou dnešní doby je také stárnutí populace. V naší městské části žije na 40 000 osob v seniorském věku. A je zapotřebí postupně vytvářet důstojný systém podpory i péče. Všechny tyto oblasti, ale i mnohé další si zaslouží naši zvýšenou pozornost a určitě se jim budeme vě-
novat nejenom na stránkách Tučňáka.

Občas do redakce Tučňáka volají starší občané a stěžují si, že se nemohli či nestihli přihlásit na nějakou akci pořádnou MČ Praha 4. Nelze přihlášky jinak zorganizovat?
Pro ilustraci, v loňském roce Praha 4 a její oddělení rodinné politiky zorganizovaly 102 jednorázových akcí pro seniory, letos jich do konce dubna bylo už 65. Úspěšná byla například nedávná akce Zpátky do škol, které se zúčastnilo na 200 seniorů,
kteří si chtěli osvěžit školní znalosti. Oblíbené jsou taneční zábavy v KC Novodvorská a během prázdnin bude například probíhat cvičení tai ji v parku Na Pankráci. Zájem o tyto akce je stále velký a často převyšuje možné kapacity. Je mi to líto, ale nelze bohužel vždy uspokojit každého zájemce. A i když jsme se stejně jako naši předchůdci snažili vymyslet různé
způsoby distribuce vstupenek, ve finále zůstal ten jediný a ozkoušený – kdo se dřív ozve a přijde, ten vstupenku získá. Aktivním seniorům mohu doporučit, aby zkusili třeba návštěvu a zapojení do některého z klubů seniorů. V Praze 4 jich máme celou řadu a jsou vhodnými místy pro vytváření sousedských i jiných neformálních vztahů v místě bydliště. Více se dozvíte na straně 16.

Také někteří senioři říkají, že informace o sociálních službách jsou sice na webu Prahy 4, ale oni nemají počítač…
Na www.praha4.cz je záložka Seniorweb, kde jsou praktické rady, kulturní, společenské i sportovní tipy a hlavně odkazy pro zájemce o všemožné sociální poradenství v tíživých životních situacích. Nemají-li starší občané počítač, mohou využít naši bezplatnou informační telefonickou linku pro seniory 800 100 128, kterou Praha 4 provozuje již několik let. Na tomto čísle získají radu, na koho se mohou buď na úřadě, či jinde obrátit. Každý občan, který se dostane ať už vlastní vinou, nebo nezaviněně do zapeklité životní situace, má několik možností, na koho se v naší městské části obrátit a s kým
svůj problém řešit.

Zdroj: časopis Tučňák, červen 2016, str. 10