Pro obyvatele území mezi ulicemi 5. května, Na Strži, Budějovická, Hanusova a Pod Vršovickou vodárnou III je to dobrá zpráva. Společnost Pankrác, a.s. upustila od dvou developerských projektů ze tří, které v této lokalitě plánovala, a slíbila investice do veřejného prostranství v okolí Kotěrovy vodárenské věže.

„Společnost Pankrác v obou případech stáhla žádost o územní rozhodnutí a v memorandu, které jsme dojednali, se zavazuje, že do doby skončení životnosti objektů Bauhausu a Finančního úřadu v Praze 4 nebude na jejich místě plánovat žádné stavební záměry. Měl by být realizován pouze projekt administrativního domu Beryl, pokud splní všechny zákonné požadavky“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
Praha 4 má zájem na revitalizaci areálu Vršovické vodárny a na jeho přeměně ve veřejný park, chce zachovat a dotvořit lipovou alej v Kvestorské ulici, která je nedílnou součástí konceptu vodárenského areálu postaveného podle návrhu architekta Jana Kotěry. Městská část proto bude iniciovat jednání s Magistrátem hlavního města Prahy a společnostmi Pražské vodovody a kanalizace a Pražská vodohospodářská společnost, směřující k získání souhlasu se záměrem zřízení veřejného parku.

Společnost Pankrác se zavázala, že se bude na realizaci tohoto záměru podílet. Přesný rozsah investic bude specifikován následnou smlouvou. Jedním z prvních opatření na snížení imisní zátěže bude výsadba pásu izolační zeleně podél magistrály a zapěstovaných stromů v ulici Kvestorská, a to ještě před dokončením projektu Administrativní dům Beryl, společnost bude o izolační zeleň pečovat průběžně a o lípy v Kvestorské ulici po dobu pěti let.

„Secesní Kotěrova vodárenská věž je jedním z krásných symbolů Prahy 4 a dva historické domky v její blízkosti jsou neméně půvabné, kontrastují však s neutěšeným okolím. Věříme, že přesvědčíme magistrát, aby celý areál sdruženými prostředky z veřejných a soukromých zdrojů revitalizoval, a vytvořili jsme tak nový park s kulturně společenským vyžitím, například s malým muzeem technických památek a mateřským či jiným společenským centrem,“ uzavřela radní Alžběta Rejchrtová.

Nebude realizována dvoupodlažní dostavba nákupního centra Bauhaus, ani novostavba administrativní budovy se 14 nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími nazvaná Malá ledová věž, která měla vyrůst na rohu Budějovické a Na Strži na místě, které by vzniklo částečným zbořením budovy finančního úřadu. Administrativní dům Beryl zahrnuje dvojici administrativních objektů s osmi nadzemními podlažími osazených na společné podnoži čtyř podzemních parkovacích podlaží.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4, 27. 1. 2017