V roce 2015 se v České republice historicky poprvé uskutečnil Evropský týden udržitelného rozvoje. Jedná se o celoevropskou iniciativu, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. http://www.tydenudrzitelnosti.cz/.
Městská část Praha 4 se k této iniciativě v rámci MA21 letos poprvé připojí s tématem Udržitelné architektury.
Víte, jak se stavělo dříve a jak se může stavět dnes?
Přijďte ve středu 31. května do historické budovy Nuselské radnice (Táborská čp. 500/30) na dopolední přednáškový program na téma: Udržitelná architektura se zaměřením na adaptaci budov, přírodní materiály, architekturu a zeleň. Programem Vás provede za spolek Ekodům (http://www.sdruzeni-ekodum.cz) architekt Aleš Brotánek a architekt Jan Márton.

Program začíná registrací v 8.30 hodin.

V rámci workshopu si ve stejný den v parku Na Pankráci můžete dopoledne vyzkoušet práci se slámou, odpoledne od 14 hodin omítání hliněnou omítkou nebo se podílet na vytvoření ozeleněné střechy.

„Strávit den v parku netradičním způsobem a pokusit se zkrášlit veřejný prostor se může stát pro vás a vaše děti zajímavým zážitkem“, zve občany Prahy 4 radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová.

Na workshop je třeba se registrovat přes http://doodle.com/poll/zs8du62schuzt667 nebo na alzbeta.korcakova@praha4.cz.
Do předmětu zprávy uveďte: registrace workshop. Počet účastníků je omezen. Vstup na program i workshop je zdarma.

Tato akce MA21 je pořádána ve spolupráci s Charitou ČR a SMO ČR v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj  podpořeného z prostředků České rozvojové agentury.

Program přednášek 31.5.2017
9:00 Akad. arch. Aleš Brotánek
Jaký smysl a význam má udržitelná architektura? Co je a co není udržitelné?
10:00 Akad. arch. Aleš Brotánek
Život, voda a zeleň v krajině. Jaké možnosti máme pro adaptace provozu i budov v 21. století.
11:00 Ing. arch. Jan Márton
Příklady slaměných staveb v praxi.
12:00  Akad. arch. Aleš Brotánek
Jsou pasivní domy zdravé a drahé? Proč je snadné optimalizované PD proměnit na téměř nulové, nezávislé nebo plusové? Proč města nestaví pasivní školy, školky, sociální byty, domovy pro seniory?

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4, 11.5.2017