Městská část Praha 4 od podzimu loňského roku zpracovává generel veřejných prostranství. Za abstraktně znějícím názvem se skrývá velmi konkrétní a praktický dokument, který má radnici pomoci ovlivňovat podobu a charakter veřejných prostranství a posloužit jako podklad pro jejich revitalizaci.

Architekti a urbanisté z atelieru Unit architekti vyhodnotili řadu informací, v neposlední řadě podnětů z veřejných setkání v listopadu 2016, a nyní pracují na konkrétních pravidlech a doporučeních pro správu, provoz a revitalizaci veřejných prostranství na území městské části. Své poznatky a návrhy by rádi představili obyvatelům čtyřky v rámci druhého kola veřejných setkání v průběhu května a června (místa a časy setkání dle lokalit viz níže). Zpětná vazba účastníků setkání bude zohledněna ve finálním  návrhu generelu veřejných prostranství, jehož odevzdání a schválení je naplánováno na podzim letošního roku.
„V případě generelu veřejných prostranství rozhodně nevytváříme studii do šuplíku. Městská část si jeho zpracování zadala, protože potřebuje mít kvalitní odborný podklad pro rozhodování o tom, jaká veřejná prostranství v nejbližší době revitalizovat a jakým způsobem. Díky tomu budou prostředky na revitalizaci vynaloženy hospodárně a občané už v průběhu příštího roku dočkají prvních hmatatelných výsledků“, objasňuje smysl dokumentu radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ). „Proto přijďte a vyjádřete se k podobě a fungování veřejných prostranství ve svém okolí“, zve radní občany k účasti na veřejných setkáních.
Akce se koná v rámci Agendy 21

Harmonogram druhých veřejných setkání  o generelu podle lokalit:
Starý Spořilov, Sídliště Spořilov – ZŠ Jižní – 18. 5. od 18.00 hod.
Horní Krč, Pankrác, Budějovická, Pražského povstání, Kačerov – ZŠ Plamínkové – 24. 5. od 18.00 hod.
Braník, Podolí, Dvorce – ZŠ Nedvědovo nám. – 29. 5. od 18.00 hod.
Hodkovičky, Sídliště Novodvorská, Dolní Krč, Lhotka – KC Novodvorská – 8. 6. od 18.00 hod.
Nusle, Michle – Nuselská radnice – 12. 6. od 18.00 hod.