Stop další zástavbě na náměstí mezi Budějovickou a Olbrachtovou ulicí! Takto se téměř jednohlasně vyjádřilo na 150 občanů Prahy 4, kteří se koncem června zastavili v plánovacím stanu MČ Praha 4 u nákupního atria na Budějovickém náměstí.
Ačkoliv je náměstí přirozeným centrem městské části, sídlí zde množství firem a společností a staví se nové, většinou administrativní budovy, je spíše dopravní křižovatkou než místem, kde by lidé chtěli trávit volný čas.
A to se MČ Praha 4 rozhodla změnit. Připravuje urbanistickou studii, která by měla poukázat na zdejší největší nedostatky a vytvořit ucelenou vizi budoucího rozvoje.

„Cílem je ve spolupráci radnice, působících podniků a uživatelů zlepšit vzhled, přehlednost a pěší prostupnost území a především vytvořit všemi přijatelná pravidla pro další rozvoj tohoto důležitého centrálního prostoru Prahy 4,“ uvedla Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice), radní MČ Praha 4 pro územní rozvoj.

Veřejný prostor pro lidi
A právě prostřednictvím mobilního stanu se MČ Praha 4 rozhodla zmapovat názory obyvatel na budoucnost veřejného prostoru u stanice metra Budějovická. S kolemjdoucí mi diskutovali zastupitelé ze všech politických stran a školení moderátoři se jich ptali, jaká vidí pozitiva, negativa a hrozby daného prostoru.

„Zcela dominantní hrozbou byla pro respondenty jakákoliv další výstavba na náměstí a v okolí, která území dále zahustí a prohloubí problémy s parkováním, hlukem a emisemi,“ okomentovala vyhodnocení podnětů Alžběta Rejchrtová, která akci iniciovala.

Občané dále kritizovali celkovou zanedbanost lokality a nepořádek a dlouho neopravené schody spojující horní a dolní patro uprostřed pasáže. Rovněž postrádají bezbariérovou dostupnost od výstupu z metra až k zastávkám autobusů a přáli by si více zeleně na samotném náměstí, více laviček a především volná parkovací místa, zvláště pokud směřují na polikliniku. Největší místní ostudou je zřejmě prostor u výstupu z metra u atria s obchody, jenž je ve vlastnictví hlavního města. To již přislíbilo havarijní stav řešit na jaře příštího roku.

„Podrobné vyhodnocení všech podnětů občanů bude zveřejněno na našem webu a předloženo jak komisi pro územní rozvoj, tak především všem klíčovým hráčům v území. V říjnu bychom se u kulatého stolu chtěli sejít s majiteli nemovitostí i občany a připravit podklady pro urbanistickou soutěž. Již se nám ozvali zástupci DBK, kteří by chtěli přispět k oživení a zkulturnění tohoto prostoru, rádi by zde v budoucnu také provozovali jarmarky, festivaly a jiné společensko-kulturní aktivity. S návrhy urbanistických studií budou občané opět seznámeni prostřednictvím našich webových stránek a dalších setkání. Chceme je vtáhnout do samotného procesu rozhodování o místě, kde žijí a pracují, a tento plánovací stan byl první ze série akcí v rámci místní Agendy 21, které se budou cíleně týkat územního plánování v konkrétních lokalitách v Praze 4,“ uzavírá radní Alžběta Rejchrtová.

Zdroj: časopis Tučňák, září 2015, str. 6