Občané Prahy 4 se obávají nového vyúčtování tepla od 4-Energetické, jejíž činnost nyní prošetřuje Policie ČR na základě trestních oznámení (podaných 4-o, postiženými občany a zastupitelem Štěpánkem).

Občanské sdružení 4-občanská se proto již v prosinci  2012 na zasedání Zastupitelstva MČ P4 snažilo získat zastupitele pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ještě před vyúčtováním za rok 2012.
Bohužel koaliční ODS a ČSSD stejně jako opoziční TOP09 svorně odmítli. Za občany se
postavili pouze zastupitelé za Stranu zelených. Podporu z TOP 09 nezískalo mimořádné
zastupitelstvo ani při druhém pokusu iniciovaném opozičními zastupiteli za SZ. I přesto že se povedlo posbírat 15 podpisů vedoucích k mimořádnému zasedání zastupitelstva, TOP09 nakonec od záměru ustoupila.

„Již dva roky pravidelně interpeluje Radu na zastupitelstvu ve věci špatného hospodaření jak klub Strany zelených, tak občanská sdružení a poškození občané, aniž došlo k nějaké pozitivní změně. Žádáme proto zařazení předražování tepla ze strany 4-Energetické na program zastupitelstva a Radu MČ P4 o vysvětlení situace ve 4-Energetické. Zároveň Radu MČ P4 z titulu valné hromady 4E, jakož i představenstvo a dozorčí radu 4E vyzýváme, aby předložily návrh kroků vedoucích k nápravě,“ komentuje žádost o projednání předseda opozičního klubu zastupitelů za SZ Petr Štěpánek.

„Jsme znepokojeni nezájmem koalice ODS a ČSSD, stejně tak ale i opoziční TOP 09, která má již více než dva roky členy v dozorčí radě a musí být o fungování společnosti informována, zabývat se fungováním společnosti 4-Energetická. Jejich odmítnutí svolání mimořádného zasedání zastupitelstva nás rozhořčilo. O projednání zdražování tepla 4-Energetickou usilujeme tedy sami a sbíráme podpisy mezi sebou.
Již máme k dispozici 2/3 podpisů a další přibývají. Věříme, že potřebný počet seženeme v nejbližší době,“ dodává Petra Rejchrtová ze 4-občanské, která zájmy domácností postižených předraženým teplem zastupuje.

V orgánech 4-E donedávna zasedali např. poslanec Marek Benda nebo pražský radní
Radek Lohynský (oba ODS). V orgánech 4-E zasedají i zastupitelé za ČSSD a TOP09.
Majetek Prahy 4 měl na starosti až do svého svolení starostou radní Caldr. Nedávno
policie provedla v sídle 4-E v Táborské ulici šťáru.

Petra Rejchrtová, předsedkyně 4-občanská, tel: 775 118 171
Petr Štěpánek, předseda klubu zastupitelů SZ v Praze 4, tel: 608 702 154