Rada městské části Praha 4 zásadně nesouhlasí s návrhem nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě (Pražské stavební předpisy) – verze srpen 2015. Požaduje, aby do návrhu Pražských stavebních předpisů byly zapracovány zásadní připomínky městské části Praha 4.

„Tento návrh není kompatibilní z hlediska použité terminologie a právních institutů se stavebním zákonem a oproti návrhu věcné novely původních Pražských stavebních předpisů nereflektuje opakované požadavky městských částí,“ uvedl po dnešním zasedání Rady městské části Praha 4 starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).

„Městské hrátky s Pražskými stavebními předpisy nabraly takové obrátky, že Praha 4 podruhé v krátké době schválila negativní stanovisko a zásadní připomínky,“ uvedl zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS). „Na předchozích mnoho stran zásadních připomínek přitom městské části dodnes nikdo neodpověděl. Situace je nejen vážná, ale začala být chaotická.“

Městské části, včetně Prahy 4, vznesly mj. požadavky na změny týkající se zpřísnění prostorové regulace zástavby (odstupy staveb, výšková regulace, stavební a uliční čára) a posílení ochrany veřejného zdraví (proslunění, ochrana před hlukem a vibracemi, větrání a vytápění).

„Primátorka hlavního města Prahy ignorovala připomínky městských částí a odsouhlasila návrh zcela nového předpisu, aniž by byly předchozí připomínky vypořádány a zapracovány. Tímto krokem byla narušena důvěra městských částí v přijetí a schválení Pražských stavebních předpisů transparentním procesem,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4