V loňském roce městské části Praha 4 poskytla dotaci na vznik CD s názvem SEBEPOŠKOZOVÁNÍ NENÍ ROZMAR – průvodce pro děti, rodiče a učitele.

„Na CD se dozvíte, co to sebepoškozování je a co jej způsobuje. Důležité jsou určitě návody, jak pomoct,“ řekla nám k tomu Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty, „celková čísla dětí, kterých se tento problém týká, nejsou známa, ale je bohužel stále častější. Proto, je potřebné o tomto tématu informovat.“

Na sebepoškozování jsme se zeptali ředitelky Dětského krizového centra PhDr. Zory Duškové.Dalo by se říct jednou větou, co to sebepoškozování je a jak je tento fenomén častý?
Sebepoškozování zahrnuje různé formy záměrného ubližování si a zraňování vlastního těla, aniž by toto jednání vědomě sledovalo záměr ukončit život.

Spouštěcím momentem bývají zejména silné emoce, především úzkost, hněv, pocity viny, vnitřní zmatek, chaos či jiné nepříjemné duševní stavy. Jedná se o jev, se kterým se v posledních letech setkáváme stále častěji.   Navíc věk dětí, které se sebepoškozují,  postupně klesá.  Určit přesně počet dětí, které se sebepoškozují či sebepoškozovaly v minulosti,  v podstatě nelze, jedná se o jev, který  se často odehrává v utajení.
Častými důvody budou zřejmě problémy v rodině, pocit osamělosti, ale nás by zajímalo, jaké jsou možnosti prevence, nebo léčby?

Otázka na prevenci je velmi dobrá.  Bezesporu to jsou  harmonické vztahy v rodině, pocit sounáležitosti, přijetí, porozumění ze strany nejbližších lidí. Ale také dovednost dětí umět unést určitou zátěž,  zvládat  náročnější situace  vhodnými způsoby, umět si poradit. A když na to nestačí dítě samo – mít důvěryhodnou blízkou osobu, jíž se lze se svými starostmi svěřit, popovídat si o tom, co dítě trápí, jak  tu kterou situaci prožívá.  V Dětském krizovém centru se dennodenně setkáváme s tím, jak často jsou děti se svými starostmi vlastně osamělé. Pokud budeme hovořit o léčbě, ta  spadá do působnosti  psychologů, případně psychiatrů.  Pokud se dítě / dospívající opakovaně sebepoškozuje, je  na místě vyhledat právě odbornou péči.

Kontakty na Linku důvěry Dětského krizového centra

pevná linka:  241 484 149
mobil: 777 715 215
e-mail: problem@ditekrize.czKontakty na ambulanci Dětského krizového centra
Kontakt pro zájemce o služby centra a pro klienty centra
tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil:  777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.czprovozní doba
pondělí  8:00 – 16:00
úterý      8:00 – 18:00
středa    8:00 – 16:00
čtvrtek    8:00 – 18:00
pátek      8:00 – 14:00

Více informací na www.dkc.cz.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4, 24. 1. 2017