Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 6. 2012. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), v jehož rámci zpracování plánu zajišťuje Kancelář metropolitního plánu.

V současné době probíhá kontrola návrhu Metropolitního plánu (verze 3.3) pořizovatelem. IPR Praha jako zpracovatel předal ke kontrole verzi, která by již měla sloužit pro další krok v pořizování územního plánu – společné jednání. Podle harmonogramu, projednaného Zastupitelstvem hl. m. Prahy, by proces projednávání měl započít na jaře 2018.

Jaká jsou předchozí vyjádření městské části Praha 4 k Metropolitnímu plánu, se dozvíte zde:

- článek Praha 4 zatím odmítá Metropolitní plán

usnesení Rady městské části Praha 4 ke zveřejněnému rozpracovanému návrhu Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy

Jak číst Metropolitní plán?

Metropolitní plán je složitý dokument, zcela odlišný od stávajícího územního plánu hl. m. Prahy. Pokud chcete zjistit, co může a nemůže vzniknout v okolí vašeho bydliště, je nutné Metropolitnímu plánu a jeho regulacím porozumět. Seznamte se proto nejprve s jeho základními principy.

Jak se zapojit do procesu projednání?

Po zahájení procesu oficiálního projednávání návrhu Metropolitního plánu podle stavebního zákona bude mít každý možnost uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. O začátku projednávání, o konkrétních termínech a lhůtách budou občané Prahy 4 informováni na úřední desce a na dalších informačních kanálech městské části.

Občané Prahy 4 již nyní mohou vyjádřit své názory na Metropolitní plán vyplněním a odesláním formuláře, tato vyjádření budou sloužit jako podnět pro následné projednání Metropolitního plánu samosprávou městské části Praha 4.

Připomínky mohou směřovat k obecným tématům (např. k souladu s právními předpisy, k ochraně zeleně či stávající vybavenosti, k základním koncepcím, ke znění konkrétních článků apod.), stejně tak mohou být směřovány ke konkrétní lokalitě či ploše (např. k navrženému a popsanému cílovému charakteru lokality, k nastavené výškové regulaci, k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám, k vymezení parků apod.)

Pro každou lokalitu je vypracován závazný krycí list, který souhrnně zobrazuje soubor podrobnějších regulací. V seznamu si vyberte svoji lokalitu kliknutím na její název. Pokud nevíte, kterou lokalitu vybrat, najděte si ji na hlavním výkrese Metropolitního plánu.

Zde si můžete stáhnout formulář pro vaše připomínky, požadavky a podněty jak ke konkrétní lokalitě, tak obecně k obsahu Metropolitního plánu.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4, 26.3.2018

 ID  Lokalita (list lokality)  ID  Lokalita (list lokality)  ID  Lokalita (list lokality)
 039  Podolí  350  Branická stráň  591  Depo a garáže Kačerov
 040  Pankrác  351  Dolní Krč  592  Plynárna a teplárna Michle
 041  Nusle  352  Horní Krč  625  Mezitratí
 043  Braník  353  Jiráskova čtvrť  641  Pankrácká věznice
 057  Kavčí hory  354  Hodkovičky  664  Ledárny Braník
 058  Horní Pankrác  355  Zátiší  665  U Kunratického potoka
 059  Brumlovka  356  Nad Koupadly  666  Nemocnice Krč
 060  Budějovická  359  Kolonie Tempo  667  Ústavy AV v Kunraticích
 061  Nádraží Krč  360  Krč  670  Reitknechtka
 074  Zálesí  361  Starý Spořilov  720  Odstavné nádraží Michle
 075  Nové Dvory  367  Na Jezerce  722  Jižní železniční spojka
 131  Dvorce  531  Sídliště Pankrác I.  723  Jižní spojka
 132  Ve Studeném  532  Sídliště Pankrác II.  839  Park Kavčí hory
 136  Sídliště Zelená liška  533  Sídliště Michelská  840  Centrální park Pankrác
 137  Družstevní ochoz  534  Sídliště Zelený pruh  841  Údolí Zátišského potoka
 138  Michle  535  Antala Staška  843  Vltava I.
 139  Kačerov  536  Sídliště Hodkovičky  847  V Podzámčí
 153  Pod Sychrovem  537  Sídliště Novodvorská  862  Jalový Dvůr
 172  Branické nádraží  539  Sídliště Kamýk  873  Branické skály
 173  Černý Kůň  545  Sídliště Jalodvorská  874  U Branického pivovaru
 223  Staré Záběhlice  546  Sídliště Krč  875  Velký háj
 265  Libuš  550  Sídliště Spořilov I.  877 Tyršův vrch
 348  Děkanka  551  Sídliště Spořilov II.  932 Údolní niva Vltavy
 349  Dobeška  589  Pod Velkým hájem  977 Krčský les