Starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) žádná urychlení výstavby trasy D pražského metra.

Pokud jde o pozemky pro výstavbu stanic na území Prahy 4 Pankrác, Olbrachtova a Nové Dvory je situace již vyřešena, a nic tak nebrání tomu zahájit minimálně geologický průzkum na místě stanic Pankrác a Olbrachtova jako přípravu na jejich ražení.

„Tyto práce mohou být zahájeny okamžitě,“ uvedl starosta Petr Štěpánek.

V případě dalších stanic by hlavní město mělo co nejrychleji předložit Zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení výkupy pozemků, u kterých již bylo dosaženo dohody s vlastníky, anebo jejichž vlastníci předložili své nabídky.

„U pozemků, které hlavní město nebude schopno vykoupit na únorovém nebo březovém zastupitelstvu, by mělo zahájit proces jejich vyvlastnění za náhradu tak, jak s tím počítá platný zákon,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4, 1. 2. 2018