Městská část Praha 4 odstranila na základě vlastního rozhodnutí potvrzeného následně pražským magistrátem jako odvolací institucí nepovolenou překážku v ulici Vltavanů. Ulice tak je znovu průjezdná pro pěší, cyklisty, bruslaře i motoristy mířící do golfového areálu nebo opačným směrem. Vlastník pozemku veřejnosti bránil používat tuto komunikaci. Úřad městské části Praha 4 mu proto nařídil odstranit nepovolenou překážku, kterou na ni umístil, nepovolené dopravní zařízení i nepovolené dopravní značení, které bránilo v užívání komunikace v celé její délce. Toto rozhodnutí potvrdil i Magistrát hlavního města Prahy, k němuž se vlastník pozemku odvolal.

„Magistrát potvrdil, že jsme poté, co vlastník pozemku komunikaci zatarasil, postupovali správně,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodává: „Vlastník svévolně bránil veřejnosti, aby užívala veřejně přístupnou účelovou komunikaci. V právním státě je takové jednání nepřijatelné, a proto jsme přikročili k exekuci příslušného rozhodnutí, tedy k odstranění plotu a dalších překážek.“

Záchranka i hasiči ušetří minuty

Uzavřený úsek měřil zhruba 30 metrů, komplikoval však provoz nejen v ulici Vltavanů, ale v celé lokalitě, působil problémy majitelům sousedních pozemků, podnikatelům, kteří zde mají své provozovny, i jejich zákazníkům. Řidiči se před uzavřenou bránou museli otáčet a uzavřený úsek objíždět, alternativní trasa však byla mnohonásobně delší a značně překračovala délku uzavřeného úseku. Totéž se týkalo i cyklistů a pěších. Uzavření části komunikace zároveň vytvářelo nebezpečnou situaci pro složky integrovaného systému, protože znemožňovalo rychlý a plynulý průjezd vozidel záchranné služby, hasičů a policie. Přitom historicky byla tato komunikace veřejně přístupná a nikdo v minulosti nebránil jejímu obecnému užívání. Ulice Vltavanů slouží rovněž jako příjezdová komunikace pro těžkou techniku, která je v době povodní nutná pro výstavbu protipovodňové ochrany.

Zdroj: časopis Tučňák, červen 2016, str. 5