Až do konce října potrvá výstava nazvaná Zelený zip pro Spořilov, která veřejnosti představuje celý projekt těžkého zakrytí Spořilovské spojky. Vernisáž výstavy proběhla za přítomnosti Petra Dolínka (ČSSD), náměstka primátorky hlavního města Prahy a Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení), starosty městské části Praha 4.

„Spořilov je jednou z pražských lokalit, které jsou nejvíce zatíženy tranzitní dopravou a všemi jejími negativními vlivy,“ uvedlPetr Dolínek. Tzv. zelený zip, tunel s parkem na povrchu, bude eliminovat negativní důsledky nadměrné kamionové dopravy a opět propojí obě části Spořilova, které jsou dlouhodobě rozdělené víceproudou silnicí. „Městská část považuje těžké zastřešení Spořilovské spojky za prioritní dopravní projekt a jsme velice rádi, že se konečně podařilo vyjednat prostředky na jeho realizaci. Situace v okolí Spořilovské spojky je z hlediska zdraví obyvatel neúnosná. Těžké zastřešení spojky bude pro obyvatele okolí znamenat zásadní změnu k lepšímu. Množství hluku a exhalací, kterým budou Spořilováci vystaveni, se sníží na minimum. Vzniknou také čtyři hektary parkové plochy, která propojí v současnosti oddělený starý a nový Spořilov“ uvedl Petr Štěpánek.

Spořilov je jednou z oblastí nejvíce zasažených hlukem a smogem z automobilové dopravy, a to nejen v Praze, ale i v celé České republice, protože Spořilovská společně s Jižní a Štěrboholskou spojkou v současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní část Pražského okruhu. Obyvatelé Spořilova i představitelé hlavního města a městské části Praha 4 dlouhodobě požadují řešení nepříznivé dopravní situace na Spořilovské spojce, která je součástí hlavní komunikační sítě města. Nejvhodnějším řešením se nakonec ukázalo zakrytí co nejdelšího úseku Spořilovské spojky tunelem, jak se to dnes běžně dělá s frekventovanými silnicemi uvnitř měst po celém světě. Řešení bylo projednáváno s místními obyvateli a výstava obsahuje jejich připomínky a nápady.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 4, 26.9.2017