Ve středu 24. 6. 2015 proběhlo 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. Zastupitelstvo mimo jiné projednalo zprávu o plnění rozpočtu za rok 2014, odsouhlasilo prodeje pozemků pod bytovými domy a sousedících zahrádek obyvatelům těchto domů. Schválilo také sloučení dvou mateřských školek na starém Spořilově do jedné příspěvkové organizace. Sloučení se provádí výhradně z důvodu lepšího využití kapacit a úspory nákladů, obě školky samozřejmě zůstanou v provozu ve stejném rozsahu. Zastupitelstvo také obdrželo informaci o prověření souladu jednacích řádů výborů a komisí s právním řádem ČR. Strana Zelených bude i nadále trvat na tom, že pokud nejsou projednávány citlivé osobní údaje, mají být jednání výborů a komisí veřejná. Pokračujeme v práci ve prospěch občanů. Další řádné zastupitelstvo bude 16. 9. 2015.