Nejnovější příspěvky

Představujeme kandidátku Praha 4 sobě – Zelení a nezávislí

Milí obyvatelé Prahy 4, představuji Vám náš tým do komunálních voleb na radnici Prahy 4. Jak víte ze schůzek s námi, stranickou politiku považujeme za vhodnou do parlamentu, do zastupitelstva městské části chceme hlavně aktivní místní obyvatele. Předstupujeme proto před Vás letos jako Praha 4 sobě – zelení a nezávislí, kde na kandidátce mají prostor...
Parkovací zóny v Praze 4 už měsíc chrání místní obyvatele

Parkovací zóny v Praze 4 už měsíc chrání místní obyvatele

Od 1. července 2018 začaly v Praze 4 fungovat zóny placeného stání, které pomohly zklidnit automobilový provoz a zvýšit bezpečnost v městské části. Právo parkovat v ulicích mají nyní hlavně obyvatelé s trvalým pobytem v Praze 4 a podnikatelé, kteří zde podnikají. Zóny pro ně jsou vyznačeny modrou a fialovou barvou. Pro návštěvníky jsou určeny především oranžové zóny, ale za...
Společné jednání k návrhu Metropolitního plánu je u konce

Společné jednání k návrhu Metropolitního plánu je u konce

V pátek 27. 7. 2018 uplynula lhůta pro podávání připomínek a stanovisek k návrhu nového Metropolitního plánu. Skončilo tím tzv. společné jednání. Městská část Praha 4 své velmi kritické připomínky k návrhu Metropolitního plánu projednala a schválila na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 13. 6. 2018. Do 49 obecných připomínek a téměř tří stovek připomínek ke konkrétním...
Park Na Pankráci obohatily nové vodní prvky

Park Na Pankráci obohatily nové vodní prvky

Dva zajímavé vodní prvky – liniová fontána a brouzdaliště – zpříjemňují ode dneška pobyt návštěvníkům v parku Na Pankráci. Kromě zlepšení mikroklimatu parku v horkých letních měsících nabídnou tyto veřejně přístupné plochy zábavu dětem i dospělým. Nová liniová fontána s délkou 61 metrů a šířkou tři metry je osazena vodními tryskami, které reagují na pohyb. Druhým vodním prvkem...
V parku na Zeleném pruhu se stavět nebude

V parku na Zeleném pruhu se stavět nebude

Na hranici parku Zelený pruh developerský projekt 5 ELEMENTS postaven nebude. Stavební úřad Prahy 4 zamítl žádost developera o územní rozhodnutí na umístění této stavby. S projektem už před tím nesouhlasila městská část Praha 4. „Stavební úřad se ztotožnil s našimi námitkami, že projekt je v rozporu s územním plánem, je naddimenzovaný, a stavba by...
Praha 4 otevírá po letech populární koupaliště Lhotka

Praha 4 otevírá po letech populární koupaliště Lhotka

Areál přírodního koupaliště Lhotka se po mnoha letech pustnutí opět otevírá pro veřejnost. Městská část Praha 4 ho spustí do zkušebního provozu dnes, v poslední den školního roku. Završí tím první etapu rekonstrukce a přeměny areálu na víceúčelový prostor k celoročnímu trávení volného času. Druhá etapa bude hotova v průběhu příštího roku. Zdevastované koupaliště Lhotka...
Praha 4 má strategii na revitalizaci veřejných prostranství

Praha 4 má strategii na revitalizaci veřejných prostranství

Praha 4 má jako druhá městská část v hlavním městě Generel veřejných prostranství, který formuluje dlouhodobou vizi rozvoje veřejných prostranství v městské části Praha 4 a obsahuje dlouhodobé koncepce i konkrétní kroky v oblasti jejich rozvoje. Vymezuje veřejná prostranství celoměstského, čtvrťového a lokalitního významu. „Tento dokument nám zároveň ukazuje cestu, kudy by se měla naše městská část ubírat...
Řekněte nám svůj názor na Metropolitní plán

Řekněte nám svůj názor na Metropolitní plán

Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 6. 2012. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města...
Praha 4 podpořila 24hodinový maraton s roztroušenou sklerózou

Praha 4 podpořila 24hodinový maraton s roztroušenou sklerózou

Překonat sám sebe, cvičit pravidelně a pomoci těm, kteří každý den překonávají svůj hendikep, to byl letošní 24hodinový maraton s roztroušenou sklerózou, MaRS 2018. Maraton se konal v Praze 4 Krči a zahájení proběhlo za účasti místostarostky Ivy Kotvové (Trojkoalice/Zelení), která tuto akci podporuje každoročně. „Jsem moc ráda, že cvičební maraton již potřetí našel zázemí...
Proběhl Interkulturní ples

Proběhl Interkulturní ples

Integrační centrum Praha ve spolupráci s městskou částí Praha 4 uspořádalo na Nuselské radnici multikulturní ples. Po úvodu, který proběhl za účasti starosty Petra Štěpánka a místostarostky Ivy Kotvové (oba Trojkoalice/Zelení) se celý večer tančilo, seznamovalo, povídalo a ochutnávalo. „Idea Integračního centra Praha ukázat cizincům naše tradiční plesání se ukázala jako skvělý nápad a všichni...
Praha 4 dále mapuje bezbariérovost vybraných objektů - aktualizace

Praha 4 dále mapuje bezbariérovost vybraných objektů – aktualizace

V roce 2015 městská část Praha 4 obdržela účelovou neinvestiční dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy na podporu projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů ležících na Praze 4. Mapování míst probíhalo ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů, kteří v této záslužné činnosti dále pokračují. „V první etapě jsme se rozhodli zmapovat...
Tibetský večer na Nuselské radnici

Tibetský večer na Nuselské radnici

Přijměte pozvání na Tibetský večer, který se koná u příležitosti mezinárodní kampaně Tibetská vlajka na Nuselské radnici dne 9. března od 17 hodin. Večer bude zahájen v 17 hodin vyvěšením tibetské vlajky. V 17,30 hodin začne program ve slavnostním sále Nuselské radnice přednáškou o Tibetu a stavbě Himalájské školy, po ochutnání tradičních specialit jako například...