alzbeta rejchrtova

Obvod č. 5 (Pankrác, Michle, Kačerov)

Pokračuji v boji proti hluku
a znečištění z dopravy

S podporou spoluobčanů jsem zabránila výstavbě benzínové pumpy a dopravních ramp z magistrály. Zorganizovala jsem kolektivní žalobu proti magistrátu kvůli hluku, kterou jsme vyhráli. Magistrát zatím pouze snížil rychlost na magistrále, to však nestačí. Město musí vybudovat polozavřenýtunel, protihlukové stěny nebo vyměnit okna. Dále je třeba zavést mýtné na magistrále již od Jižní spojky a po dobudování městského okruhu snížit počet jízdních pruhů. Věřím, že u soudu boj proti hluku a znečištění definitivně vyhrajeme, je ale nutné vyvíjet i politický tlak, aby město respektovalo zákony o ochraně zdraví.

Mgr. Alžběta Rejchrtová, 68 let
povolání: překladatelka a pedagožka, předsedkyně o.s. Občané postižení Severojižní magistrálou, radní MČ Praha 4

Kontakt: a.rejchrtova[at]kauza-magistrala.net