iva kotvova_04

Obvod č. 2 (Braník, Hodkovičky, Lhotka)

Čistý vzduch na radnici,
zeleň do ulic

Stromy a parky, zeleň v ulicích nás chrání před nežádoucími dopady velkoměsta a zvyšují naši životní pohodu. Proto se zasazuji o zachování zelených ploch v majetku obce a jejich řádnou správu. Občané mají právo na včasné a úplné informace o chystaných záměrech a musí mít možnost se k nim vyjádřit a ovlivnit jejich podobu.

Velké investiční projekty zásadně mění charakter veřejného prostoru, nové stavby tedy musí být přínosem pro lidi. Jejich plánování a provedení musí být průhledné, nesmějí neúnosně zatěžovat území a musí být ekonomicky přiměřené. Upřednostňuji investice do lepší sítě mateřských a základních škol a sociálních služeb.

Mgr. Iva Kotvová, 56 let
povolání: geografka, místostarostka MČ Praha 4

Kontakt: iva.kotvova[at]praha4.cz