Povodeň se letos z předpovědí sice dala tušit, ale přesto nekompromisně udeřila. Pro milovníky romantiky, přírody i vzrušení poskytla nezvyklou událost. Vidět Vltavu nebo Botič, kterým se valí malá Vltava je výjimečné. Horší situaci však zažívali a ještě pociťují vyplavení, kterým výrazně poničila, co tvořili řadu let.

Ohrožení i postižení povodní velice uvítali okamžitou akčnost štábu Prahy 4. Na krizovou linku se dalo volat 24 hodin denně včetně volných dnů. K dispozici byly pytle s pískem i zátarasy, byly uzavírány zpětné klapky od kanalizací, budovány pevné přehrazení v nízko položených místech. Vyplaveným byly poskytnuty kontejnery na zničené vybavení, dezinfekční prostředky, čistící náčiní a zprostředkována pomoc dobrovolníků. Postižené potěšil na Praze 4 i např. Bauhaus, který nabídl 20% slevy. Postižení tak v nesnázích nebyli prokazatelně sami a cítili za strany Prahy 4 rychlou a praktickou užitečnou pomoc a solidaritu.

Velice se osvědčily stromy a keře, které udržely břehy rozvodněných toků proti erozi. Škoda jen, že hl.m. Praha zneužívá situace povodně a ještě nyní v několika vlnách zbytečně vyřezává ve vegetačním období tyto zdravé osvědčené stromy a ničí tak přirozený pestrý biokoridor podél Botiče. Řada pozorovatelů se tak letos nemůže ubránit dojmu, že mnohem více škod než příroda sama, letos způsobil nevhodný a nekompetentní management vodních toků, některých přehrad a nádrží. Dovoluji si tímto poděkovat všem na Praze 4, kteří obětavě, statečně a nezištně pomáhali v těžkých chvílích při povodni a při řešení jejích následků.

RNDr. Jiří Bendl, CSc., zastupitel MČ Praha 4, SZ
Radniční časopis Tučňák, září 2013, str. 22