jiri bendl

Obvod č. 4 (Michle, Spořilov)

Zdravý život ve zdravém městě

Zasadím se o zlepšení ovzduší, které zde dýcháme a zvýším ochranu dětí a občanů

před rizikovými látkami. Budu prosazovat snížení hluku, který unavuje a ruší, a zpřírodním volný prostor a potoky pro odpočinek v romantické zeleni. Podpořím výstavbu bezpečných cyklostezek, sport a zájmy dětí, chovatele psů a milovníky přírody. Budu vyžadovat větší péči a úctu k seniorům a ženám, kterou si jednoznačně zasluhují. Dohlédnu na kvalitnější výstavbu, opravy a údržbu chodníků a ulic, které jsou v nedůstojném stavu.

RNDr. Jiří Bendl, CSc., 59 let
povolání: přírodovědec, univerzitní učitel a propagátor cyklodopravy, zastupitel MČ Praha 4